Jaka jest różnica między infiltracją a wentylacją?

Przy planowaniu systemu wentylacyjnego w naszym domu, czy też w jakiejkolwiek innej inwestycji, możemy spotkać się z pojęciem infiltracji. Na czym ona polega i jakie ma znaczenie dla naszego komfortu przebywania w pomieszczeniach? O tym poniżej.

Można powiedzieć, że wentylacja jest z góry zamierzonym działaniem, mającym na celu skuteczną wymianę powietrza w pomieszczeniach. Może się ona odbywać w mniej lub bardziej kontrolowany sposób, tj. może to być wymiana grawitacyjna, ale może to być także wymiana mechaniczna. Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku chodzi o wyciągnięcie z pomieszczenia zużytego powietrza, a wprowadzenie świeżego, przy jednoczesnym ograniczeniu strat ciepła, co ma szczególnie duże znaczenie zimą.

Jeśli zaś chodzi o infiltrację to określa się ją jako niekontrolowaną wymianę powietrza. Odbywa się ona poprzez różnego rodzaju nieszczelności, np. porowatość materiałów, z których zbudowane są ściany, czy też różnego rodzaju szczeliny i pęknięcia. W tym przypadku wymiana powietrza odbywa się w sposób niecykliczny, wręcz chaotyczny, a nawet gwałtowny. To wiąże się ze spadkiem temperatury przegrody i zwiększonej prędkości ruchu powietrza, co w efekcie powoduje obniżenie naszego komfortu.

Jak więc widać, infiltracja jest traktowana jako negatywne zjawisko. Należy jednak pamiętać, że wyeliminowanie tego zjawiska przy jednoczesnym braku odpowiedniego systemu wentylacji, grozi naszym pomieszczeniom nadmierną kumulacją dwutlenku węgla, tj. brakiem świeżego powietrza oraz zbieraniem się wilgoci, co w efekcie może prowadzić do powstawania grzyba.