Poprawa jakości powietrza w szkołach UE

SINPHONIE, Finansowany przez UE projekt badawczy na temat jakości powietrza w pomieszczeniach w szkołach UE i jej wpływ na zdrowie dzieci, niedawno opublikowała swoje wnioski. Na podstawie zebranych dowodów, Wspólne Centrum Badawcze i partnerzy opracowali wytyczne dla utrzymania dobrejjakości powietrza. Oczekuje się, że przyczyni się to do zdrowszych środowisk szkolnych w Europie.
W dni szkolne, ponad 64 mln europejskich studentów i prawie 4,5 mln nauczycieli mają wpływ na jakość powietrza w ich szkołach. Astmatycy są szczególnie wrażliwi na złą jakość powietrza i zanieczyszczeń.
Wpływ na jakość powietrza w pomieszczeniach i budynkach szkolnych ma zanieczyszczenie powietrza na zewnątrz, charakterystyka, funkcjonowanie i zarządzanie, w tym czyszczenie i konserwacja wentylacji. Farby, kleje i inne produkty używane w celach dydaktycznych są także ważnym źródłem zanieczyszczenia pomieszczeń. Znaczenie ma również stan budynków szkolnych.
Na podstawie ustaleń, raport stwierdza, że w celu zagwarantowania dobrej jakości powietrza w szkołach, uwagę należy zwrócić na wentylacje i gęstości powietrza.
 
Wytyczne
Szczegółowe wytyczne zostały opracowane w celu promowania kontroli jakości powietrza wewnątrz budynkow . Obejmują one takie aspekty, jak sprzątanie, wentylacja, ogrzewanie, użytkowania sprzętu, jak również wymagania strukturalne dla budynków szkolnych. Zawierają one również szczegółowe wskazówki dotyczące tworzenia zdrowego środowiska w klasach, laboratoriach naukowych, salach gimnastycznych, stołówkach szkolnych, szatniach i terenów rekreacyjnych.
Wytyczne mają na celu uzupełnienie istniejących działań na szczeblu krajowym i lokalnym. Są one skierowane do zarządów i władz lokalnych, którzy są w stanie podjąć działania, ale mogą również wspierać przedsiębiorstwa budowlane, pracowników szkoły, dzieci i ich rodziców w ich celach, aby nasze szkoły były zdrowsze.
 
Wkonawca
Finansowany ze środków unijnych projekt badawczy SINPHONIE (Schools Indoor Pollution and Health – Observatory Network in Europe ) jest wspólnie zarządzany przez Dyrekcje Generalna Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Komisji Europejskiej i oraz Wspólnego Centrum Badawczego. Projekt monitorowal jakości powietrza i powiązaną ekspozycję wśród 5 175 uczniów w 114 szkołach podstawowych w 23 krajach europejskich. Pozwoliło to ocenić wpływ złej jakości powietrza na zdrowie, rozwój dzieci, wydajność nauki.
Projekt połączył multidyscyplinarna wiedzę partnerów z 25 krajów.